vaspitni stil

Kakve veze imam ja sa svojim ponašanjem?

„Voliš li ti sebe?“, pitala sam dete koje je tada pohađalo 7. razred, a na razgovore sa mnom u školi dolazilo je, sa kratkim pauzama, od 5. razreda. Dete je raširilo oči i začuđeno me gledalo. Nije ništa odgovorilo. „Voliš li ti sebe?“, ponovila sam pitanje, glasno, jasno i razgovetno. „Pa, hmmm, kako… kako to […]

Vaspitni stil roditelja i ponašanje dece

Kažu da se kod nas svi razumeju u dve stvari – u fudbal i politiku. Ja bih ovom spisku dodala još jednu oblast u kojoj smo svi eksperti, a to je vaspitanje dece, posebno tuđe, one koja nisu baš naša rođena. Svi su puni saveta šta, kada i kako treba da radite sa svojim detetom […]

Koji je vaš vaspitni stil?

Juče je jedan roditelj zavapio na roditeljskom sastanku: „Dajte mi dobro dete, pa ćete videti kakav sam ja otac!“ – Duško Radović Dobro dete. Šta je to dobro dete? Kako znamo da je neko dete dobro? Lako. Za decu koja su pristojna i lepo vaspitana kažemo da su dobra. A da li svako dete može da […]

Scroll to top
Facebook
Facebook
Instagram
Google+