mišljenje

Intelektualna zrelost dece za polazak u školu

U prethodnom tekstu videli smo šta su to fizička, emocionalna i socijalna zrelost dece za polazak u školu. Sada ćemo se baviti intelektualnom zrelošću deteta, kako da je procenite i podstaknete. Šta je intelektualna zrelost za polazak u školu? Intelektualna zrelost se sastoji od nekoliko komponenti. Obuhvata određeni stepen razvijenosti govora, pažnje, pamćenja, mišljenja i […]

Virus zdravog razuma

Virus „običnog“ gripa, virus ptičjeg gripa, virus svinjskog gripa, korona virus, virus ovoga i virus onoga. Stotine raznoraznih virusa o kojima većina nas nema nikakva pouzdana znanja i podatke. I u redu je što ne znamo. Niko od nas se ne bavimo proučavanjem virusa. Ali, i pored toga ovi virusi ponekad bitno utiču na naš […]

Zašto deci u pubertetu ništa ne možete da dokažete?

Kada je dete malo znate šta može, a šta ne može da shvati, pa to što ne može detetu i ne objašnjavate. Pustite ga da misli ono što misli, važno je da vas posluša i svi su srećni. Ali, šta sada da radite kada danas sa svojim detetom razgovarate kao sa jednom pametnom, razumnom, odraslom […]

Scroll to top
Facebook
Facebook
Instagram
Google+